tisdag 27 augusti 2019

Intervju med rektor Agneta

Agneta berättar att skolfreden har funnits som tradition i Lagstad i elva år.


Skolfreden fanns inte när Agneta var liten.

Agneta tycker om skolfreden, hon tycker om att vi gör något tillsammans med hela skolan.Tidigare lästes bara skolfreden men de senaste fem åren har det utvecklats fint till det att vi går ut på sandplanen. I framtiden skulle hon vilja hissa upp en flagga för skolfreden.

Hon berättar att det har alltid varit vackert väder då vi utlyst skolfreden.


skriven av Robert och Emil 8C

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar