tisdag 27 augusti 2019

Intervju med rektor Agneta

Agneta berättar att skolfreden har funnits som tradition i Lagstad i elva år.


Skolfreden fanns inte när Agneta var liten.

Agneta tycker om skolfreden, hon tycker om att vi gör något tillsammans med hela skolan.Tidigare lästes bara skolfreden men de senaste fem åren har det utvecklats fint till det att vi går ut på sandplanen. I framtiden skulle hon vilja hissa upp en flagga för skolfreden.

Hon berättar att det har alltid varit vackert väder då vi utlyst skolfreden.


skriven av Robert och Emil 8C

Skolfreden


Vi har intervjuat några elever efter skolfreden gällande skolan och här är hur frågorna gäller

1. När tror du att man utlöste skolfreden för första gången?
Elev i nian svarade: sa int dom 1990
tre lågklass elever har svarat: 50 år sedan, 9 år sedan. vet inte
2. Vad är värsta med att skolan började? 
Svar: två elever i högstadie, att måsta vakna tidigt
3. Nämn en sak som är rolig med skolan
Svar: elev i nian, “bästa med skolan är att se sjuor tappa bort sig”
Svar: elever i låg klasserna; rasterna,kompisar
4. Är det roligt att komma till skolan? Varför?

Svar: låg klasserna: Det är roligt att komma till skolan för att lära sig, joo.

måndag 26 augusti 2019

Intervju skolfred 2019-20

Här i Lagstad utlyste vi skolfred tisdag 20.8 klockan 10.
Här är en intervju med två flickor från 3B som tycker så här.


Vad tyckte ni om skolfreden...var den rolig?
Båda tyckte att skolfreden var rolig.

Tycker ni att det här med skolfred är viktigt inom skolan?
Båda tycker att det är någonting mycket viktigt.

Vad var det bästa med hela skolfreden?
Båda tyckte att det bästa var att sjunga.

Bedömningen för vågen vi gjorde på sportplanen?
Deras bedömning var utmärkt (10).

Tyckte ni att det tog länge att göra vågen?

“Vågen tog alldeles för länge att göra” tyckte flickorna.

Elliot Siemssen