torsdag 12 januari 2017

Uttråkade sexor


Sexornas pojkar klagar på att de inte finns något att göra på rasterna.

De säger: Laboll har spelturer på varje rast. Gräsplanen är antingen lerig eller is.Och gör man nåt annat säger lärarna att de är mot reglerna eller att de visar dåligt exempel.

Vi har intervjuat sexorna och frågat vad de skulle göra för att förbättra situationen:

Färre spelturer i Laboll.
Man får spela fotboll på övre gården.
Mera fotbollsplatser.


Eric och Saga 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar