fredag 20 november 2015

Intervju

Jag har intervjuat Benjamin från Lagstads skola från klass 4A.

Benjamin, vad har klassen gjort under veckan?

- Vi har jobbat med Finland i mnk. I slöjden har vi jobbat med "Kul på hjul". I matematiken har vi börjat med division och multiplikation med höga tal. I modersmål har vi använt ordboken och jobbat med sammansatta ord. I musiken har vi övat på Lucia-sånger och på noter och pauser. På onsdagen var Rödskog och Bemböle åk 3-4 och hälsade på oss. Vi gjorde olika uppgifter och lekte. Sen åt vi tillsammans.

Tack Benjamin. Nu är det veckoslut!

Emma L och Benjamin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar