lördag 8 oktober 2011

Skolor runt världen


Vi läste om när Unicef satsar på skolor på Afrikas horn. Till Afrikaas horn hörs länderna: Kenya, Etiopien, Djibouti och Somalia.

Kenya har haft 1,2 miljoner barn att ha tillgång dela ut mat där. Och i Somalien finns det 155 skolor som betyder att det finns ungefär 120 000 Somalia elever, och 37 000 flykt elever (av ett annat land), men det eleverna kommer att öka till 300 000 tackvar Unicef.

I Etiopien har Unicef byggt skolor i flykttinglägret Dollo ado, 140 lärare har utbildas och har skickats dit att lära 8000 flyktingar.

Unicef har som en målsättning att över 8 miljoner barn i Afrika skall gå i skolan.

Med hjälp av:

   • Byggda och renovara skolor och klassrum
   • skaffa pulpeter och stolar, läro- och skolmaterial
   • förbättra vattenförsörjningen i skolorna
   • bygga skiljda toaletter för flickor och pojkar
   • utbilda professionella lärare
   • förbättra samarbetet mellan skolorna och hemmen
   • ge speciellt stöd till elever i den svagaste situationen
credit faktaommadagaskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar